Type: Publications

Do you have any questions to this product? Write us


Les Lioré et Olivier Leo 45, Tome I : Le LeO 451

Kategorie Letecké knihy, podkategorie WW2 Francie, ISBN / Box 9782919231119, vydavatel / značka Artipresse, autor Jean-Michel Meunier, Formát a4, č. Stránky 320, Verze Pevná vazba, Jazyk Angličtina

Poprvé je vydána důkladná a komplexní studie o vývoji a provozním využití tohoto legendárního letadla. Za LeO 451 se dívá na celou rodinu LeO 45. Autor, Jean-Michel Meunier, pracuje na tomto tématu více než deset let. Takže zde máte plody důkladného výzkumu, ilustrovaného v hojnosti s dobovými fotografiemi, technickými dokumenty, plány v měřítku, barevnými ilustracemi atd. Měřítko práce ji donutilo publikovat ve dvou částech: Svazek I věnovaný jedinému LeO 451 od svého vzniku do roku 1945 na konci druhé světové války. Svazek II věnovaný jiným verzím velké rodiny LeO 45 a jejich použití až do 50. let.

Tento svazek I obsahuje 312 stránek ve formátu 24 cm x 31 cm, více než 400 fotografií, 50 profilů a barevných náhledů.

Show more
41,80

Type: Publications
Description

Category Aviation Books, Subcategory WW2 France, ISBN/Box 9782919231119, Publisher/Brand Artipresse, Author Jean-Michel Meunier, Format a4, No. Pages 320, Version Hard cover, Language English

For the first time a thorough and comprehensive study on the development and operational use of this legendary aircraft is published. Well beyond LeO 451 she looks at the LeO 45 family as a whole. The author, Jean-Michel Meunier, has been working on the subject for more than a decade. So you have here the fruits of a thorough research, illustrated in abundance with period photos, technical documents, scale plans, color illustrations, etc. The scale of the work has forced to publish it in two parts: Volume I devoted to the only LeO 451 from its origins until 1945 at the end of the Second World War. Volume II devoted to other versions of the large family of LeO 45 and their use until the 50s.

This Volume I includes 312 pages, in 24 cm X 31 cm format, more than 400 photos, 50 profiles and colour views.

Alternative products

Loading, please wait...

By using our website, you agree to the use of cookies in your browser. more information

I agree